прескочи до менюто

Лиценз

С Решение № ООп - 22 - 00/09.09.2009 г. на основание чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Министърът на околната среда и водите издаде разрешение на "ЕКОРЕСОР АУТО" АД за извършване на дейност, като организация по оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл. 11 от ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ПМС №311 от 17.11.2004 г.).

 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство