прескочи до менюто

Лиценз

С Решение № ООп - 22 - 00/09.09.2009 г. на основание чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Министърът на околната среда и водите издаде разрешение на "ЕКОРЕСОР АУТО" АД за извършване на дейност, като организация по оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл. 11 от ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ПМС №311 от 17.11.2004 г.).