прескочи до менюто

Договор

“Екоресор Ауто” АД е разработила рамков договор, който да бъде еднакъв за всички фирми, желаещи да се включат в организацията. Договорът осигурява:

  • Прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за разделно рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на ИУМПС;
  • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията
  • Минимизиране на разходите
  • Възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.