прескочи до менюто

Сборни пунктове

Системата за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване обхваща изградени и оборудвани центрове, всеки от които отговаря на нормативните изисквания и притежава разрешение по чл. 37 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейности с ИУМПС. Центровете са собственост на „Екометал Инженеринг" ЕООД, за ползването на които Организацията има подписан договор.

  • Новини

    Новини 

    Sorry, no items found in the RSS file :-( новините са предоставени от:
  • Пунктове

    Пунктове 

    ЦЕНТРАЛA
    София 1849
    кв. "Кремиковци"
    ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
    тел.: 02 994 70 30
    факс: 02 994 70 12
    email: office@ecoresor-auto.com
    База Надежда
    адрес: ж.к. Надежда
    БАЗА КАЗИЧЕНЕ
    кв. Казичене
    моб.: 088 576 97 77

    Намери пункт в твоя град

  • Членство

    Членство 

    Предимства

    • Без продуктова такса към ПУДООС
    • Спестявате процент от продуктовата такса
    • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
    • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
    • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
    Общи условия  Договор за членство