прескочи до менюто

Сборни пунктове

Системата за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване обхваща изградени и оборудвани центрове, всеки от които отговаря на нормативните изисквания и притежава разрешение по чл. 37 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейности с ИУМПС. Центровете са собственост на „Екометал Инженеринг" ЕООД, за ползването на които Организацията има подписан договор.